In - House Training

2D Machine Vision Application

5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 19 (ห้องประชุมวารี)

ลงทะเบียน

ขออภัย! ที่นั่งเต็มแล้ว

กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น เช่น 028353539

กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น เช่น 0953722788

📌

หมายเหตุ

- จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน บริษัทละ 2 ท่านเท่านั้น (กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบและกรอกข้อมูลผู้ร่วมงานให้ครบทุกท่าน)

- เตรียม Notebook ที่สามารถลงโปรแกรมได้ สำหรับทดลอง Simulation การใช้งานกล้อง Cognex ด้วยโปรแกรม In-Sight Explorer

 📝 AGENDA

 

09.00 - 09.30 น.  ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น.  แนะนำบริษัท Riverplus และ Cognex
09.45 - 10.30 น.  Vision Sensor Overview
10.30 - 11.00 น.  พักรับประทานของว่าง ชมชุดสาธิต Cognex Vision Sensor
11.00 - 12.00 น.  แนะนำการใช้งาน Vision Sensor Live Demonstration
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.  Vision System Overview
14.00 - 15.00 น.  แนะนำการใช้งาน Vision System Live Demonstration
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานของว่าง ชมการสาธิตชุด Cognex Vision System
15.30 - 16.00 น.  Riverplus Project Reference & Success story

 

 


 

        ในงานนี้ท่านจะได้รับความรู้และแนวทางสำหรับการนำระบบแมชชีนวิชั่นของ Cognex เพื่อออกแบบโซลูชั่นสำหรับแก้ไขปัญหาในโรงงานของท่าน และทางเราได้จัดเตรียมชุดสาธิต สำหรับกล้องรุ่น In-sight 2000 Series และ In-sight 7000 Gen2 Series ที่เป็นตัวอย่างสำหรับการใช้งานจริงให้ท่านได้มาทดลองและสัมผัสที่งานนี้

 


 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
-------------------------------------------------------
คุณวรางคณา งามสนอง
TEL: 02-835-3539 ต่อ 110 หรือ 095-3722788
FAX: 02-835-3810
Email: varangkana@riverplus.com

Download The free eBook